VELKOMMEN TIL FONDEN DEN NY MALTFABRIK

 


Velkommen til en særlig bygning på et særligt sted – et sted med sjæl!

Et sted, hvor der er mere på spil end blot kamtakker og gesimser, skorstene og støbejernsvinduer, industrihistorier og anekdoter. For det er her, hvor fortidens industri og bygningsarv møder morgendagens kreativitet og kultur.

I mange år har fabrikkens karakteristiske røde bygningsmasse ligget i dvale, men over de kommende år bliver de gamle bygninger restaureret og fornyet med et samlet budget på ca. 150 mio. kr. Fabriksanlægget skal igen blive et vartegn for byen og forvandles til et omdrejningspunkt for erhverv, offentlig service og kulturelle oplevelser til glæde for alle. I samarbejde med Syddjurs Kommune skaber vi et nyt biblioteks- og museumshus til bogorme og oplysningshungrende, et miljø for jazzelskere, øl-entusiaster og livsnydere, et hotspot for lokale og internationale kunstnere, et hjemsted for kreative iværksættere og mikrovirksomheder - og ikke mindst et mødested for de lokale i alle aldre.

Praksis Arkitekter vinder i oktober 2016 en tofaset projektkonkurrence og leverer det bedste forslag til transformationen. Ambitionerne er høje, for maltfabrikken er ikke bare en drøm om mursten, landskab og arkitektur. Det handler om at føre byens historie ind i fremtiden og forvandle det røde fabriksanlæg fra 1861til visionært og multifunktionelt kulturelt og kreativt centrum.

Velkommen til Den ny Maltfabrik!

ORGANISATIONSSTRUKTUR

MALTFABRIKKEN ER DELT I 2 ENHEDER:

1. FONDEN

Den første, som siden her tilhører, er Fonden Den ny Maltfabrik. Denne enhed er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål, der har som mål at restaurere og forny fabriksanlægget samt området omkring den.

 

2. KOMITEEN

Den anden er Komiteen Ny Malt, hvis opgave er at skabe liv og indhold indenfor indenfor kunst, kultur, gastronomi, festivaler og iværksætteri i og omkring maltfabrikken undervejs i realiseringsfasen.