VELKOMMEN TIL FONDEN DEN NY MALTFABRIK

 


Velkommen til en særlig bygning på et særligt sted – et sted med sjæl!

Et sted, hvor der er mere på spil end blot kamtakker og gesimser, skorstene og støbejernsvinduer, industrihistorier og anekdoter. For det er her, hvor fortidens industri og bygningsarv møder morgendagens kreativitet og kultur.

I mange år har fabrikkens karakteristiske røde bygningsmasse ligget i dvale, men over de kommende år bliver de gamle bygninger restaureret og fornyet med et samlet budget på ca. 150 mio. kr. Fabriksanlægget skal igen blive et vartegn for byen og forvandles til et omdrejningspunkt for erhverv, offentlig service og kulturelle oplevelser til glæde for alle. I samarbejde med Syddjurs Kommune skaber vi et nyt biblioteks- og museumshus til bogorme og oplysningshungrende, et miljø for jazzelskere, øl-entusiaster og livsnydere, et hotspot for lokale og internationale kunstnere, et hjemsted for kreative iværksættere og mikrovirksomheder - og ikke mindst et mødested for de lokale i alle aldre.

Praksis Arkitekter vinder i oktober 2016 en tofaset projektkonkurrence og leverer det bedste forslag til transformationen. Ambitionerne er høje, for maltfabrikken er ikke bare en drøm om mursten, landskab og arkitektur. Det handler om at føre byens historie ind i fremtiden og forvandle det røde fabriksanlæg fra 1861til visionært og multifunktionelt kulturelt og kreativt centrum.

Velkommen til Den ny Maltfabrik!

INVITATION TIL
1. SPADESTIK

 

Byggeprocessen er så småt i gang, og den søde lyd af gravemaskiner lyder allerede i baggrunden.
Det skal fejres!
Så på vegne af Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune er det en fornøjelse at kunne invitere dig med ledsager til 1. spadestik for Den ny Maltfabrik. 
 
FREDAG DEN 9. FEBRUAR 2018 KL. 15.00 – 17.00
 
Kl. 15 – 16: 1. Spadestik med historisk korn-skovl tilvejebragt af Museum Østjylland. Korte taler og maltsnak i vintersolen.

Kl. 16 – 17: Underholdning i Maltgården og forfriskninger til alle.
 
 
Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune håber at se mange interesserede borgere, ildsjæle, aktører og bidragsydere.  
 
Tilmelding på spadestik@nymalt.dk senest 1. februar 2018.

 

VIL DU VÆRE MED TIL

AT BYGGE MALTFABRIK ?

 

Kom til markedsdialog for håndværkere og entreprenører fredag den 17. november kl. 10:00 -14:00 i ”Maltlageret”, Adelgade 39 i Ebeltoft.

 

Program for dagen
- Orientering om projektet
- Udbudsform + tidsplan for udbuddet
- Rundvisning samt præsentation af mockup m.v.
- Åben dialog om projektet, hvor tilmeldte kan spørge
ind til projektet og komme med input hertil.

Vores drøm er, at vi får lokale entreprenører med i dialogen, og vi tilrettelægger vores udbud således at mange har mulighed for at være med. Det er jo DIN og VORES Maltfabrik !!! 

 

Tilmelding: 

Senest mandag den 13. november kl. 12:00
royal@praksisarkitekter.dk

ORGANISATIONSSTRUKTUR

MALTFABRIKKEN ER DELT I 2 ENHEDER:

1. FONDEN

Den første, som siden her tilhører, er Fonden Den ny Maltfabrik. Denne enhed er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål, der har som mål at restaurere og forny fabriksanlægget samt området omkring den.

 

2. KOMITEEN

Den anden er Komiteen Ny Malt, hvis opgave er at skabe liv og indhold indenfor indenfor kunst, kultur, gastronomi, festivaler og iværksætteri i og omkring maltfabrikken undervejs i realiseringsfasen.