Maltfabrikken den ny maltfabrik nymalt ebeltoft praksis fremtidens mødested arkitektur

24.04.17

NYE KRÆFTER TIL BESTYRELSEN

Der kommer nye kræfter til bestyrelsen for Den ny Maltfabrik. Ved fondens årsmøde er der blevet valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer til Fonden Den ny Maltfabrik. Bent Peter Larsen og René Ferrer Ruiz  tiltræder bestyrelsen, mens Anders Byriel og Bent Fredberg træder ud efter at have være tilknyttet projektet siden 2009.

 

Anders Byriel (afgående formand) udtaler:

”Vi er nået over de store bjerge med Maltfabrik-projektet, og jeg synes godt vi kan være stolte. Overskrifter om nedrivning er blevet skiftet ud med overskrifter om udvikling. Jeg giver trygt formands-stafetten videre, og har tilbudt at forblive tilknyttet Maltfabrikken i mindre omfang. Det er et enestående projekt, der er svært at slippe helt” udtaler Kvadrat direktør Anders Byriel.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Dagmar Brendstrup som formand og Bent Peter Larsen som næstformand.

Dagmar Brendstrup (ny formand) udtaler:

Vi brænder for Maltfabrikken, og vi har taget arbejdstøjet på. Jeg synes personligt, at vi som en bred bestyrelse med mange forskellige kompetencer, har alle muligheder for at sætte et positivt fingeraftryk på det store projekt. Det er samtidigt også  glædeligt, at Anders Byriel fortsat vil være tilknyttet Maltfabrikken som særlig rådgiver for Artist-in-Residence projektet og fundraisingarbejdet”.

 

Maltfabrikken åbner i 2019

Aktuelt er teamet med Praksis Arkitekter i spidsen ved at færdiggøre dispositionsforslaget til den kommende arkitektur.
Lokalplanarbejdet er i fuld gang og ganske snart vil man kunne se håndværkere rykke ind på Maltfabrikken, der er sat til at åbne medio 2019. Men der er stadig en sommersæson i vente, hvor borgere og turister kan opleve livet i Maltfabrikkens gård, inden håndværkerne går i gang. Allerede den 5. Maj er der Folkefest på Maltfabrikken med stort svensk orkester og Folkekøkken.

 

Mere om Den ny Maltfabrik

Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune, støttet af en række af landets toneangivende fonde (A.P. Møller Fonden, Realdania, Salling Fondene, Lokale- og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond m. fl.).

Maltfabrikkens historiske bygningsmiljø står i dag som et stykke væsentlig og bevaringsværdig kulturarv fra den danske industrialiseringstid. Et stykke historie, der skal fungere som afsæt og katalysator for udviklingen af fremtidens Ebeltoft.

Den ny Maltfabrik skal udgøre et kulturelt samlingspunkt, der nedbryder skellet mellem by og kystlinje, og som samtidig udgør et best practice-eksempel på, hvordan lokale, kulturelle mødesteder kan blive til kreative hubs.

Maltfabrikken skal inspirere, både lokalt, og i national og international skala. Den skal være Ebeltoft og Syddjurs Kommunes bud på, hvordan historiske købstæder kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet. Fremover skal Ebeltoft og Syddjurs indtage en førerposition hvad angår lokalfunderet kreativ og kulturel udvikling.

Maltfabrikken er Ebeltoft og Syddjurs Kommunes mulighed for at revitalisere sig selv. Et stykke levende kulturarv, hvor fortidens ambition om international betydning ikke blot er mejslet i de røde teglsten, men ånder i enhver aktivitet. 

Den ny Maltfabrik skal tage udgangspunkt i lokale stedbundne potentialer og bygge på de stærke kvaliteter og igangværende projekter, der allerede kendetegner Djursland og Ebeltoft i dag. Maltfabrikken skal være et arnested for en ny ungdomskultur, et museum, et sted for bogorme, jazzelskere, diskussionslystne, madelskere, økologiinteresserede, øl-entusiaster, æstetikere, livsnydere, eventyrlystne og oplysningshungrende. Et hjemsted for lokale og internationale kunstnere, musikere, designere, arkitekter, filmskabere, kreative iværksættere, økologer og mange flere. Og et pusterum for borgerne i Syddjurs Kommune.