Maltfabrikken den ny maltfabrik nymalt ebeltoft praksis fremtidens mødested arkitektur

PRAKSIS ARKITEKTER: Maltfabrikkens gårdrum set fra Adelgade.

24.10.16

PRAKSIS ARKITEKTER VINDER KONKURRENCE OM FREMTIDENS MALTFABRIK

Det bliver et team med Praksis Arkitekter i spidsen, der skal tegne kulturmiljøet i og omkring Ebeltofts gamle Maltfabrik. Opgaven med at skabe et kreativt mødested, hvor industribygningerne både skal renoveres og udvikles, er et af de mest markante transformationsprojekter i Danmark i nyere tid.

 

Siden årsskiftet har seks arkitektvirksomheder arbejdet på at give deres bud på, hvordan Maltfabrikkens bygninger og landskabet mellem kysten og den gamle bydel skal se ud. Praksis Arkitekter er nu valgt som vinder af den tofasede konkurrence.

Offentliggørelsen fejres d. 24. Oktober 2016 med en stor kulturbegivenhed i fabriksbygningerne, hvor byens borgere, politikere og interessepersoner fra nær og fjern for første gang skal se deres fremtidige Maltfabrik.

 

En særlig arkitektonisk løsning på et særligt sted

Et enstemmigt dommerpanel valgte Praksis Arkitekter som vinder af konkurrencen. Konkurrenceforslaget vandt stor begejstring, især pga. det arkitektoniske formsprog i de nye tilbygninger, der anvender fabrikkens særegne knopskydninger som formel. Forslaget fik også ros for at have forstået projektets komplekse indhold af brugere og aktiviteter samt for at lade funktionerne forbinde ude og inde på en overbevisende måde.

 

Fagdommer Lars Bendrup fra Transform udtaler:

”Praksis Arkitekter har skabt et meget smukt og gennemarbejdet projekt, der igennem hele processen har haft en tydelig vision for den nye ’kulturfabrik’. Projektet tør fastholde og møde den kompleksitet, der ligger i visionen, programmet, stedet og ikke mindst den eksisterende bygningsmasse. Yderligere virker det meget stærkt at satse på Maltfabrikken som stedets røde ikon og naturlige centrum for både funktioner og byrum”.

Praksis Arkitekterne benytter i deres forslag overskrifterne ‘forstærke, forbinde og forankre’. Visionen er at forstærke karakteren af de eksisterende bygninger og af byrum, forbinde byen og havet, inde- og uderum samt forankre de allerede eksisterende ildsjæles aktiviteter og initiativer på stedet.

 

Borgmester for Syddjurs Kommune, Claus Wistoft er meget begejstret over vinderprojektet:

”Det er fantastisk at se, hvorledes vinderforslaget og arkitektholdet bag levendegør et stykke industrihistorie i Syddjurs, og med stor ambition gør det til et folkeligt aktiv. Jeg ser frem at stedet bliver til gavn for borgere i hele kommunen og for de mange turister, der kommer til Ebeltoft. Maltfabrikken vil markere Ebeltoft som et endnu stærkere, kulturelt fyrtårn, og jeg er stolt over, at vi har valgt et så ambitiøst projekt, der peger langt ind i fremtiden.” 

 

Maltfabrikken bliver et magisk miks

Når Maltfabrikken åbner dørene i 2019, vil man kunne opleve en levende smeltedigel af aktiviteter, der spænder fra privat skabertrang til offentlige servicetilbud. Netop mødet mellem offentlige og private kræfter bliver essensen i Maltfabrikken, som skal danne rammen for et miks af lokale iværksættere og ildsjæles projekter som fx mikrobryggeri, arbejdsfællesskab, madværksted, atelierpladser og offentlige tilbud som kulturhus, ungekulturmiljø samt et fusioneret bibliotek/museum/arkiv.

Maltfabrikken skal inspirere i både lokal, national og international skala. Den skal være Ebeltoft og Syddjurs’ bud på, hvordan historiske købstæder kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet. Et stykke levende kulturarv, hvor fortidens ambition om international betydning ikke blot er mejslet i de røde teglsten, men ånder i enhver funktion og aktivitet.

 

Bestyrelsesformand for Den ny Maltfabrik Anders Byriel udtaler:

”Praksis Arkitekterne har tegnet et meget harmonisk og helstøbt projekt. De rammer virkelig plet i forhold til stedets særlige kvaliteter, og de har forstået vores høje ambitioner og drømme. Maltfabrikken bliver et nyt stærkt midtpunkt for vores egn, hvor kreativt iværksætteri, lokal fødevareproduktion, kunsthåndværk, design, kunst, musik og ungdomskultur mødes.”

 

Direktør i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Henrik Tvarnø, udtaler:

"Vinderforslaget formår at samle de mange forskellige ønsker i en stærk funktionel helhed, hvor nyskabende arkitektur går godt i spænd med stedets markante industriarkitektur. Det bliver et inspirerende sted til glæde for både daglige brugere og gæster til de kommende arrangementer."

 

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro, udtaler:

”Med dette gennemarbejdede projekt rammer arkitekterne i den grad stedets ånd og viser på bedste vis, hvordan bygningsarvens store potentialer kan udnyttes i udviklingen af et historisk bycentrum.” 

 

 

FAKTA


Vinderteamet:

Praksis Arkitekter med underrådgiverne:
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Midtconsult Rådgivende Ingeniører
Billedkunstner Morten Skovmand
VMB Arkitekter v. restaureringsarkitekt Mette Viuf Larsen

FOTOS: Fotos fra vinderprojektet kan frit anvendes og hentes her: https://www.dropbox.com/sh/ld8irzbzj009b24/AAAIRlh-GwkFOHlaenFsBxtga?dl=0 
        

Dommerkomitéen:

 • Anders Byriel, bestyrelsesformand, Den ny Maltfabrik
 • Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt, bestyrelsesmedlem, Den ny Maltfabrik
 • Kristian Krog, direktør, Den ny Maltfabrik
 • Claus Wistoft, borgmester, Syddjurs Kommune
 • Kirstine Bille, formand, PUK, Syddjurs Kommune
 • Henrik Tvarnø, direktør, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Niels Friis, arkitekt, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Eske Møller, arkitekt, Realdania
 • Lars Bendrup, arkitekt, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen

 

Om Den ny Maltfabrik:

 • Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune.
 • Projektet er finansieret med bidrag fra bl.a. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Salling Fondene, Lokale og Anlægsfonden og en række lokale bidragsydere.
 • Projektet skal renovere ca. 4.000 m2 fabrik og nybygge 1.000 m2 samt revitalisere udearealer på omkring 17.000 m2.
 • Projektet er bredt forankret i en række lokale netværk, brugergrupper og kommende lejere.
 • Maltfabrikken forventes at stå færdig medio 2019.

 

Fremtidens funktioner i Maltfabrikken:

 • Et nyt samtænkt bibliotek, museum og arkiv
 • Ebeltoft Kulturhus - byens spillested
 • Et kreativt arbejdsfællesskab med kontorer og atelierpladser
 • Udstillings- og oplevelsesrum
 • Offentlige værksteder
 • Rampen - et ungekulturmiljø med cafe og skatepool
 • Lydens rum - et øvelokale for musikere
 • Et lokalt mikrobryggeri med brew pub
 • Et madværksted
 • Et 'artist in residence' med fire gæstekunsterboliger
 • Grønne ude- og opholdsrum med legepladser 

 

UDSTILLING

I de kommende uger udstilles alle seks projektforslag i det gamle Maltlager. 

Åbningstider:

Fredag d. 28/10 kl. 14-17
Lørdag d. 29/10 kl. 10-13
Fredag d. 4/11 kl. 14-17
Lørdag d. 5/11 kl. 10-13
Fredag d. 11/11 kl. 14-17
Lørdag d. 12/11 kl. 10-13

Alle lørdage i perioden er der rundvisninger i den gamle fabrik kl. 11.00

 

Maltfabrikken den ny maltfabrik nymalt ebeltoft praksis fremtidens mødested arkitektur

PRAKSIS ARKITEKTER: Maltfabrikken fra kysten

Maltfabrikken den ny maltfabrik nymalt ebeltoft praksis fremtidens mødested arkitektur

PRAKSIS: Maltfabrikken set fra nordsiden.

Maltfabrikken den ny maltfabrik nymalt ebeltoft praksis fremtidens mødested arkitektur

PRAKSIS: Udsigten fra 'Prismen' - en ny tilbygning oven på jernbetonbygningen

Maltfabrikken den ny maltfabrik nymalt ebeltoft praksis fremtidens mødested arkitektur

PRKAIS: Ankomstrummet fra Maltfabrikkens gård.

Maltfabrikken den ny maltfabrik nymalt ebeltoft praksis fremtidens mødested arkitektur

PRAKSIS: Maltfabrikkens jernbetonbygning forvandles til et nyt bibliotek, museum og arkiv.