BIBLIOTEK // MUSEUM // ARKIV

Som en del af Den ny Maltfabrik skal der etableres en helt ny fusion mellem Museum Østjylland og Syddjurs Bibliotek. En fælles placering af de to funktioners afdelinger i Ebeltoft har muliggjort tilvejebringelsen af et nyt koncept og en uprøvet kulturfunktion, hvor folkebibliotek og kulturarvsformidling smelter sammen organisatorisk og funktionelt, gennem sine tilbud og sin aktivitetsflade, i en helt ny type oplevelses-, lærings- og servicehus.

Det nye hus skal indeholde Museum Østjyllands afdeling i Ebeltoft, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv (afdeling under Museum Østjylland) og Syddjurs Biblioteks afdeling i Ebeltoft.

Det skønnes at det nye biblioteks- og museumshus vil have et årligt besøgstal på mellem 75.000 og 100.000 brugere. Dermed vil huset fungere som en magnet for den samlede maltfabrik og bidrage positivt til den øvrige byudvikling i Ebeltoft.

Bibliotek, museum og arkiv skal integreres fuldstændigt. De to institutioner skal smelte sammen med fælles rum, fælles indretning, fælles aktiviteter, fælles service og fælles oplevelser. Kulturhistoriske udstillinger skal blandes med litteratur, film samt digitale og analoge medier og materialer i en helt ny sammenhæng.

Det nye hus skal nedbryde eventuelle grænser mellem de to funktioner og skabe et fællesskab, der muliggør at det fællesejede og det særejede flyder sammen, og at husets brugere oplever de to institutioner som en nytænkende helhed. Huset skal desuden kendetegnes ved sin åbenhed. Både fysisk og funktionelt i form af døgnåbne funktioner og et inkluderende miljø — og arkitektonisk i form af transparens såvel internt i huset som eksternt mod omgivelserne.

Det nye Biblioteks- og Museumshus vil blive et afslappende, hyggeligt og varmt miljø, der i dagligdagen kan fungere som en slags udvidet dagligstue for husets besøgende, hvor den enkelte vil føle sig godt modtaget på en uformel måde. 

EBELTOFT KULTURHUS

Ebeltoft Kulturhus eksisterer i dag som et spillested og scene for arrangementer indenfor musik, foredag, børnekultur, teater, møder og fester. Det er en en professionel platform og scene for al slags kultur og musik, herunder foreningsaktiviteter, enkeltstående kulturprojekter og offentlige møder.

Det startede som et kulturelt græsrodsinitiativ skabt i 2007 af ildsjæle og frivillige, der driver kulturhuset den dag i dag, og i 2019 flytter det ind i Maltfabrikken. Ebeltoft Kulturhus skal fortsat være et uformelt, stemningsfuldt forsamlingshus, der både er det naturlige valg for bryllup, fødselsdag og barnedåb og på samme tid et eftertragtet spillested for lokale og internationale kunstnere.

KREATIVE ERHVERV // ARBEJDSFÆLLESSKAB // ATELIERPLADSER

Maltfabrikken skal igen være en arbejdsplads!
En arbejdsplads for designere, illustratorer, arkitekter og appudviklere, et sted for nystartede iværksættere og for de mindre virksomheder, der ønsker at indgå i et videndelende, dynamisk, kreativt og inspirerende fællesskab med andre - på et særligt sted med sjæl!

Der vil blive etableret et arbejdsfælleskab med plads til både effektivt arbejde og social leg, til fordybelse og forstyrrelser, individualitet og mangfoldighed. Maltfabrikken bliver også et sted for kunst og kunsthåndværk med en række forskelligartede artelierpladser.

Vi håber på synergien mellem de kreative erhverv, kunstnerne, de offentlige værksteder og vores gæstekunstnere, mellem det lokale og det internationale, mellem fabrikkens faste lejere og dens gæster. Vi kalder det for et arbejdsfællesskab - fordi vi er der for at arbejde, og fordi vi gør et stykke arbejde for det større fælleskab. 

OFFENTLIGE VÆRKSTEDER // UDSTILLINGSRUM

I Maltfabrikken bliver der skabt et værksted for dig og mig - et sted som alle kan bruge uanset om du vil reperere din stol, dreje en keramikvase eller bygge et skib med dit barn - et sted, hvor det er muligt at eksperimentere med forskellige materialer og teknikker.

Værkstedet skal også kunne danne ramme om udviklingen af professionelle, kommercielle projekter i tilknytning til maltfabrikkens arbejdsfællesskab. Ligeledes bliver det et sted for det nye  bibliotek, museum og arkiv i forbindelse med planlægning og konstruktion af skiftende udstillinger. 

Af værkstedsfaciliteter ønsker vi at kunne tilbyde større specialmaskiner, keramikbænk- og ovn, foruden basalt grundværktøj indenfor træ og metal.

UNGE // KULTUR // MILJØ

Rampen er kommet for at blive!
Maltfabrikken vil videreføre det allerede etablerede ungekulturmiljø, som er skabt af Ebeltoft og oplands unge og rummer en særlig sjæl, ejerskab og selvstændighed.

Den ny Maltfabriks ungekulturmiljø skal fortsat være et sted hvor Ebeltofts og Djurslands unge kan hænge ud, mødes og skabe. Vi håber, at miljøet bliver et flagskib for Syddjurs Kommunes ungesatsning i et selvdrevet og unge-organiseret miljø, der emmer af liv, virkelyst og uanede muligheder.

I ungekulturmiljøet afholdes politiske caféer, spilleaftener, intimkoncerter, fælles madlavning og spisning samt undervisning.

Maltfabrikken ønsker, at ungekulturmiljøet får mulighed for udendørsaktiviteter som skating og parkour samt fremvisning af film og koncerter under åben himmel, evt. med et overnatningsspot for unge rejsende i form af et urbant shelter. 

ARTIST IN RESIDENCE

Den ny Maltfabrik skal rumme et 'artist in residence' program, som udvikles og koordineres i samarbejde med Statens Værksteder for Kunst.

'Artist in residence' er et ophold, der giver danske og internationale kunstnere mulighed for at fordybe sig i kunstnerisk arbejde, udvide netværk og udveksle viden. Til gengæld forventes det, at den enkelte kunstner under sit ophold bidrager aktivt til miljøet i og omkring Maltfabrikken i form af fx artist-talks, workshops, udstillingsaktiviteter, udsmykningsopgaver eller andre konkrete projekter.

Programmet omfatter fire residencies ad gangen af ca. 10 ugers varighed – omkring 16 årlige residence- ophold, der fordeler sig ligeligt mellem design og billedkunst. Maltfabrikken vi derfor have 4 kunstnerboliger med tilhørende atelierpladser.

KAFFE- OG SPISEHUS

Ebeltofts lokale madhåndværk bliver omdrejningspunktet i et nyt kaffe- og spisehus. Som fabrikkens hjerte og med sin egen stærke identitet skal stedet fungere som et samlende element i tæt tilknytning til kulturhus, mikrobryggeri og brewpub.

Mad- og kaffehuset bliver det sted, hvor du og de andre besøgende, medarbejdere og kunstnere kan opholde sig formelt og uformelt, spise, mødes, dele viden, arbejde, drikke kaffe og nyde atmosfæren i den pulserende fabrik og måske udsigten ned til vandet.

Vel(be)kommen!

MADVÆRKSTEDET

Vi elsker at mødes omkring det gode bord, og Maltfabrikken vil gerne kunne tilbyde en samlende funktion for lokale fødevareproducenter, kokke og madinteressenter, hvor de i en gentænkning af andelstanken kan anvende Madværkstedet til at teste, udvikle og forædle fødevarer - og smage på dem selvfølgelig!

Madværkstedet, som bliver et enkelt, stemningsfuldt og funktionelt indrettet køkken med spisepladser, skal anvendes til brug for folkekøkken, fødevarefællesskab, undervisning, kokkeskole, syltning, efter jagt, i forbindelse med æblefestival, grillaften og lignende arrangementer.

 

MIKROBRYGGERI // MALTERI // BREW PUB

Vi fører historien om malteriet videre ind i fremtiden - for igen skal byen dufte af malt, og fortællingen af Maltfabrikkens historie skal underbygges og formidles gennem etableringen af et mikrobryggeri og -malteri, der skal producere og sælge specialøl.

Mikrobryggeriet og -malteriet skal fungere både som levende arbejdsplads, produktions- og salgssted og formidler af lokal ølkultur.

I forbindelse med mikrobryggeri og -malteri skaber vi en brewpub, hvor du kan smage den frisktappede øl fra tankene og nyde den i den tilstødende beergarden uden for i maltfabrikkens gårdrum. 

 

UDSTILLING- OG OPLEVELSESRUM

Udstillings- og oplevelsesrummet bliver en primær attraktion i Maltfabrikken. Det bliver et område inde i de stemningsfyldte, historiske bygninger, som skal danne ramme om forskellige typer og formater af udstillinger, receptioner og konferencer. Et sted for både interne brugere at udstille projekter, kunsthåndværk og produktioner, for de udefrakomne kunstnere og for Biblioteks- og Museumshusets særudstillinger.

LYDENS RUM

Maltfabrikken elsker musik!

Derfor skal der være plads til at øve sig i et lydisoleret lokale for musikere, både solister og grupper. Vi håber også, at det vil blive anvendt til mindre optagelser eller i forbindelse med turnerende musikere, der gæster Ebeltoft.

Kulturskolen Syddjurs skal desuden bruge lydens rum til mindre sammenspilsgrupper og undervisning.

UDERUM // LEG // OPHOLD

Maltfabrikkens uderum bliver for alle - i alle aldre - med forskelligartede muligheder for fysisk udfoldelse og leg fx i form skaterbane, parkour eller fysisk træningsmulighed. Og selvfølgelig også for de små med en til flere legepladser til gavn for hele byen.

Maltfabrikken bliver det nye mødested, både for besøgende og brugere af maltfabrikkens indendørs funktioner og for forbipasserende i form af fx udeservering, en udearbejdsplads, uformelle opholdspladser, måske ved en strandbar, i de grønne parkområder eller blot i en god krog i solen. 

Udearealerne vil mange gange årligt forvandles til eventpladser, hvor du kan opleve street food festivaler, designmarkeder, udebiograf, koncerter, rollespil og meget mere…