ARKITEKTKONKURRENCEN

ARKITEKT

KONKURRENCEN

BAGGRUND FOR KONKURRENCEN

Konkurrencen er udskrevet af bygherren, som består af partnerskabet mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune, sammen med bygherrerådgiveren Rambøll. Projektkonkurrencen realiseres i samarbejde med bl.a. fondene A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Salling Fondene samt Lokale- og Anlægsfonden. Det samlede budget er på omkring 150 mio. kr., og selve byggeriet forventes at stå færdigt i marts 2019.

 
29 TEAMS BØD IND

Bygherren annoncerede prækvalifikationen til arkitektkonkurrence i december 2015, og hele 29 interesserede teams fra både ind- og udland anmodede om deltagelse i den kommende projektkonkurrence, der skal realisere de mange visioner.
De seks mest kvalificerede teams blev udvalgt, og det er specialister indenfor både arkitektur, restaurering, byplanlægning og kultur, som kommer til at løfte den komplekse opgave i transformationen af den stolte industribygning og det omkringliggende byrum. 

KONKURRENCENS FASER

Konkurrences gennemføres i to etaper. Første fase af konkurrencen løb frem til maj 2016, hvor dommerpanelet i samråd med rådgivere og fagdommere valgte to vindere ud af de seks forslag. De to vindere gik hermed videre tiI fase to, hvor bygherrerne mulighed for dialog med finalisterne for at udvikle de endelige bud på Den ny Maltfabrik. 
Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der i medfør af Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3 blive gennemført et udbud med forhandling med den vindende konkurrencedeltager med henblik på udpegning af en totalrådgiver.


PRAKSIS ARKITEKTER VINDER KONKURRENCEN

Den endelige vinder af konkurrencen og arkitekturen for Ebeltofts fremtidige Maltfabrik blev offentliggjort i oktober 2016 - og det enstemmige dommeplanel valgte var Praksis Arkitekter med Praksis Arkitekter med underrådgiverne: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Midtconsult Rådgivende Ingeniører, Billedkunstner Morten Skovmand, VMB Arkitekter v. restaureringsarkitekt Mette Viuf Larsen.
Konkurrenceforslaget vandt stor begejstring, især pga. det arkitektoniske formsprog i de nye tilbygninger, der anvender fabrikkens særegne knopskydninger som formel. Forslaget fik også ros for at have forstået projektets komplekse indhold af brugere og aktiviteter samt for at lade funktionerne forbinde ude og inde på en overbevisende måde.

VINDERFORSLAGET FRA PRAKSIS ARKITEKTERNE

PRAKSIS

VINDERFORSLAG

Praksis Arkitekters forslag imponerede bedømmelseskomitéen ved at lade Maltfabrikkens karakteristiske røde knopskydninger fortsætte i den nye arkitektur. Forslaget søger med sit stærke ikonkarakter at styrke Maltfabrikkens oprindelige volumen og særegne udtryk. Herved skabes en homogen og samlende bygningsmasse, der i stueplan åbner sig op mod de omkringliggende gårdrum og byder alle velkomne. Projektet fik også ros for at have forstået projektets komplicerede mix af brugere og aktiviteter, og lade funktionerne forbinde ude og inde på en overbevisende og indlevet måde.

Fagdommer Lars Bendrup fra Transform udtaler:

Praksis Arkitekter har skabt et meget smukt og gennemarbejdet projekt, der igennem hele processen har haft en tydelig vision for den nye ’kulturfabrik’. Projektet tør fastholde og møde den kompleksitet, der ligger i visionen, programmet, stedet og ikke mindst den eksisterende bygningsmasse. Yderligere virker det meget stærkt at satse på Maltfabrikken som stedets røde ikon og naturlige centrum for både funktioner og byrum.
 

Bestyrelsesformand for Den ny Maltfabrik Anders Byriel udtaler:

Praksis Arkitekterne har tegnet et meget harmonisk og helstøbt projekt. De rammer virkelig plet i forhold til stedets særlige kvaliteter, og de har forstået vores høje ambitioner og drømme. Maltfabrikken bliver et nyt stærkt midtpunkt for vores egn, hvor kreativt iværksætteri, lokal fødevareproduktion, kunsthåndværk, design, kunst, musik og ungdomskultur mødes.

Direktør i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Henrik Tvarnø, udtaler:

Vinderforslaget formår at samle de mange forskellige ønsker i en stærk funktionel helhed, hvor nyskabende arkitektur går godt i spænd med stedets markante industriarkitektur. Det bliver et inspirerende sted til glæde for både daglige brugere og gæster til de kommende arrangementer.


Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro, udtaler:

Med dette gennemarbejdede projekt rammer arkitekterne i den grad stedets ånd og viser på bedste vis, hvordan bygningsarvens store potentialer kan udnyttes i udviklingen af et historisk bycentrum.

DE 6 UDVALGTE ARKITEKTTEAMS TIL FØRSTE FASE VAR:

Praksis Arkitekter
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Morten Skovmand


schmidt/lammer/lassen Architects
Vogt Landschaftsarchitekten AG
Thøgersen & Stouby
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Riis Akustik
 

BIG – Bjarke Ingels Group
Bente Lange Arkitekter
Schønherr
Johansson & Kalstrup

COBE
Center for Bygningsbevaring
Latz+Partner
12byer
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører 

Tegnestuen Vandkunsten
Eduardo Souto de Moura

AART architects
Elgaard Architecture
Labland Arkitekter Alectia
Culture works 

SCHMIDT/HAMMER/LASSEN

BIG - BJARKE INGELS GROUP

COBE

VANDKUNSTEN

 

 

”Det er glædeligt at se de spændende teams, hvor dygtige danske arkitekter var teamet op med internationale arkitekter og landskabsarkitekter fra bl.a. Tyskland, Portugal og Schweiz. Det viser os et stort engagement fra de forskellige teams side og vidner om, at omverdenen nu for alvor har fået øjnene op for Den ny Maltfabrik, som et super nutidigt og ambitiøst projekt.

De seks teams viste referencer og tilgange til bevaring af den industrielle karakter, aflæsning af bygningens særlige kvaliteter, at de forstod konteksten med de nærliggende bymiljøer og transformering af industrihistorie til det kulturelle fyrtårn, vi drømmer om. Vi er med de udvalgte teams ikke i tvivl om, at de vil give spændende bud på dette".

 

Lisbeth Westergaard
Landskabsarkitekt v/LIW PLlanning

og bestyrelsesmedlem i Fonden Den ny Maltfabrik