LUNDBERGS MALTFABRIK

Historien om Lundbergs Maltfabrik er en fortælling om hårdt og slidsomt arbejde, opfindsomme og dygtige ledere og ikke mindst om et ikonisk bygningsværk i Ebeltoft. 

Købmand S.B. Lundberg grundlagde sin virksomhed i en tid, hvor danskerne i stigende grad begyndte at købe øl i stedet for at brygge selv og skabte sig en nicheproduktion, der med tiden blev hans hovedbeskæftigelse. For at kunne følge med skiftende tiders krav til effektivitet, hygiejne og produktionsstørrelse undergik virksomheden i de følgende 140 år gentagende forandringer, og fabriksapparatet blev løbende moderniseret og mekaniseret. 

Lederne af Lundberg Maltfabrik, der indtil 1980’erne var efterkommere af grundlæggeren, forstod at manøvrere på et marked, der blev stadigt mindre. Nye oversøiske markeder blev opsøgt og forsøg med produktion af erstatningskaffe under de to verdenskrige blev en stor succes. Men i slutningen af 1990’erne satte stigende afgifter på vand og vandafledning i kombination med et kraftigt formindsket marked dog en stopper for den fortsatte produktion af malt i Ebeltoft. 

Et 140 årigt forretningseventyr var ovre - men et ny kulturrejse mod realiseringen af Den ny Maltbrik kunne begynde. 

 

Lea Glerup Møller
Museumsinspektør, Museum Østjylland