ET PARTNERSKAB MED SYDDJURS KOMMUNE

Når lokale ildsjæle vil forandre og udvikle, er kommunen naturligt den nærmeste samarbejdspartner. Og for Den ny Maltfabrik er Syddjurs Kommune den vigtigste forudsætning for at projektet lykkes. 

Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune indgår i 2013 en samarbejdsaftale om fælles udvikling af projektet Den ny Maltfabrik, der samlet set omfatter en gennemgribende istandsættelse og udvikling af det historiske industri- og kulturmiljø i og omkring maltfabrikken. Herunder vil kommunen opføre en ny og sammentænkt biblioteks- og museumsbygning i direkte tilknytning til maltfabrikken. 

Projektet rummer et samlet bygningsareal på ca. 4.400 m2, hvoraf Fondens andel forventes at udgøre 3.400 m2, til brug for lejemål til private, kreative iværksættere, interesseorganisationer af forskellig art m.v., og Syddjurs Kommunes andel forventes at udgøre ca. 1.000 m2, i form af en ny bygning til brug for Syddjurs Bibliotek og Museum Østjylland. Derudover omfatter projektet 17.644 m2 udearealer, heraf 9.696 m2 ejet af Syddjurs Kommune og 7.948 m2 ejet af Fonden. 

Bygherren består således af et offentlig-privat partnerskab mellem Syddjurs Kommune og Fonden Den ny Maltfabrik med en fælles vision om at skabe et kraftcenter for kreativt erhverv, service og kultur i Maltfabrikken. 

FAKTA OM SYDDJURS KOMMUNE

Syddjurs Kommune har ca. 41.700 indbyggere, og blandt dem en stor andel kulturelle ildsjæle og aktive kulturbrugere.

Kommunen er herudover et markant bosætnings- og arbejdskraftsopland for det øvrige Østjylland og kan beskrives som del af en større, og voksende, by- og vækstregion med Aarhus som centrum. Kommunen ligger i et område med en unik natur og kulturarv. Ebeltoft blev købstad i 1301 og er i dag kulturperlen i Nationalpark Mols Bjerge. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling.

Værdierne åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere. 

 

”Som borgmester har processen og arbejdet omkring Den ny Maltfabrik været enormt spændende at støtte op om, og jeg er dybt imponeret af indsatsen for fondens side og meget opløftet over, at det nu lykkes at realisere det største ‘kulturkvantespring’ i Syddjurs kommune i mange år.
Det er en fornøjelse at se et væsentligt stykke af kommunens kulturhistoriske arv bliver levendegjort og blive et samlingspunkt for mange brugerrettede aktiviteter. Det bliver et sted til gavn for borgere i hele kommunen og for de mange turister, som kommer til Ebeltoft. Maltfabrikken vil markere Ebeltoft som et kulturelt fyrtårn og styrke interessen for hele kommunen."

Claus Wistoft
Borgmester, Syddjurs Kommune

 

 

 

 

FONDENE // FUNDRAISING // FINANSIERING

Til det ambitiøse projekt til i alt 150 mio. kr., er ca. 20% af finansieringen offentlige midler fra Syddjurs Kommune. Derfor har fundraisingen været en naturlig aktivitet for at de store drømme kan realiseres. Og heldigvis har en række fonde og lokalpersoner hjulpet Den ny Maltfabrik med at tage skridtene fra drøm mod virkelighed. 
Blandt andre har nedenstående fonde og bidragsydere støttet projektet økonomisk:
 

 • Lokale- og Anlægsfonden 5 mio. kr
   
 • Realdania 20 mio. kr.
   
 • A.P. Møller Fonden 25 mio. kr
   
 • Salling Fondene 7 mio. kr
   
 • Lokale bidrag og folkeaktier

FOLKEAKTIER

Udover fondsmidler oppefra har Maltfabrikken helt fra starten været lokalt forankret. Det er startet nedefra, og den økonomiske støtte fra lokale personer og virksomheder er en af de væsentligste årsager til, at Den ny Maltfabrik lykkes. 
Salget af folkeaktier har været en naturlig del af fundraisingen, og vi har stadig brug for hjælp til at realisere de store visioner.  Vi er dybt taknemmelige for den opbakning.